top of page

რა სარგებელი აქვს კონტრაცეფციას?
შენ ვწყვეტ, მე ზრუნავ

დოკუმენტში განხილულია კონტრაცეფციის უპირატესობები და მისი თანამედროვე მეთოდები

Esma Triple-01.jpg
Esma Triple-02.jpg
bottom of page