top of page

სტატუსის გამჟღავნება.

  • უნდა გავამჟღავნო?

  • ოჯახის წევრებისთვის და მეგობრებისთვის გაზიარება

  • პარტნიორისთვის გაზიარება

  • ახალი პარტნიორისთვის გაზიარება

  • სამსახური 

უნდა გავამჟღავნო?

 

თუ თქვენ ეხლახანს გაიგეთ, რომ აივით ხართ ინფიცირებული, შესაძლოა ძალიან განაწყენებული ან დაბნეული იყოთ. შესაძლოა, გინდოდეთ, რომ სხვა ადამიანებს ესაუბროთ ამაზე. თუმცა, შესაძლოა არ იყოს კარგი აზრი ბევრი ადამიანისთვის ამ ინფორმაციის გაზიარების სიჩქარე იქამდე, სანამ თქვენ თითონ მიეჩვევით აღნიშნულ სიახლეს.

 

თქვენ ყოველთვის შეძლებთ, სხვა ადმაიანებისთვის ამის თქმას, თუმცა, ვერასდროს შეძლებთ უკვე ნათქვამის უკან დაბრუნებას.

 

მეორე მხრივ, სწორად შერჩეული ადამიანისთვის ამის თქმა შესაძლოა ძალიან პოზიტიური გამოცდილება იყოს. შესაძლოა, ეს იმ მხარდაჭერის მიღებაში დაგეხმაროთ, რაც ყველაზე მეტად გჭირდებათ და ასევე, აღნიშულს ურთიერთობის გამყარებაც შეუძლია.

 

დაფიქრდით, რატომ გინდათ, რომ კონკრეტულ ადამიანს გაუზიაროთ ეს სიახლე და რისი მიღწევის იმედი გაქვთ ამით. აივ სტატუსის გაზიარება არ უნდა იყოს ზეწოლის შედეგი.

 

ეცადეთ დაფიქრდეთ, რა გავლენას იქონიებს ეს ინფორმაცია ამ ადამიანზე. წარმოიდგინეთ საუკეთესო და ყველაზე ცუდი რეაქცია, რაც შეიძლება მათ ჰქონდეთ.

 

ასევე, კარგი იქნება დაფიქრდეთ სწორი დროისა და ადგილის შერჩევაზე აღნიშნულზე სალაპარაკოდ. ასევე, დარწმუნდით, რომ მხოლოდ იმ ადამიანებს ეუბნებით, ვისაც შეგიძლიათ ენდოთ კონფიდენციალობის კუთხით.

 

უთხარით ვინმეს, რომ აივის ანალიზის გაკეთებას აპირებდით? თუ ასეა, კარგი იქნება დაფიქრდეთ, როგორ უპასუხებთ მათ შეკითხვებს.

 

თქვენ თავს დრო მიეცით, გაიგეთ და შეეგუეთ თქვენ თავს და ახალ ვითარებას, გააანალიზეთ რეალობა და ადამიანები, ვისაც გინდათ, დაელაპარაკოთ და ამის შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება სტატუსის გამჟღავნების შესახებ.

 

ოჯახის წევრებისთვის და მეგობრებისთვის გაზიარება

 

ეტყვით თუ არ ეტყვი თქვენი ოჯახის წევრებს და მეგობრებს, შესაძლოა იმაზე იყოს დამოკდიებული, თუ რა სახის ურთიერთობა გაქვთ მათთან. თუ როგორც წესი, არ საუბრობთ ხოლმე მათთან პირად საკითხებზე, გსურთ ამაზე მათთან საუბარი?

 

შესაძლოა, იყოს ვინმე ისეთი, ვისთანაც დაახლოებული ხართ და წარსულში დაგეხმარათ. არის ვინმე მშვიდი, მხარდამჭერი და სანდო, ვისაც შეგიძლიათ მიმართოთ?

 

ზოგადად, ადამიანების რეაქცია იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა იციან მათ ან რა გონიათ, რომ იციან საკითხის შესახებ. აივთან დაკავშირებით ბევრი მითი და შიში არსებობს. ზოგი ადამიანი, ვისაც ეტყვით, შესაძლოა მტრულად განეწყოს.

 

ზოგჯერ, ადამიანები ბევრ ინფორმაციას არ ფლობენ აივის შესახებ ან ბევრი კითხვა აქვთ. შესაძლოა, დაგეხმაროთ აივის შესახებ ფაქტების შემცველი ბროშურები, რომ მიაწოდოთ ინფორმაციის სანდოობისთვის.

 

ზოგმა ადამიანმა, შესაძლოა გაგაკვირვოთ კიდეც მიმღებლობით.

 

პარტნიორისთვის გაზიარება

 

თუ იმყოფებით ურთიერთობაში, პარტნიორისთვის გაზიარება შესაძლოა მხარდაჭერის უმნიშვნელოვანესი წყარო გახდეს.

 

მეორე მხრივ, შესაძლოა ეს სიტუაცია რთული აღმოჩნდეს ორივე თქვენგანისთვის. შესაძლოა, გაჩნდეს კითხვები, თუ საიდან აღმოგაჩნდათ აივი. შესაძლოა, დრო დაგჭირდეთ თქვენ და თქვენს პარტნიორს, რომ გაუმკლავდეთ ყველა საკითხს, რომლებიც შესაძლოა წამოიჭრას.

 

შესაძლოა არსებობდეს კითხვები იმასთან დაკავშრებით, ხომ არ გადასდეთ ან მომავალში ხომ არ გადასდებთ აივს თქვენ პარტნიორს.

 

ასევე, არსებობს შესაძლებლობა, რომ თქვენი პარტნიორისგან გადაგედოთ აივი. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენმა პარტნიორმაც გაიკეთოს აივის ანალიზი.

 

ახალი პარტნიორისთვის გაზიარება

 

სექსუალური პარტნიორისთვის ან პოტენციური პარტნიორისთვის აღნიშნულის გაზიარება შესაძლოა რთული იყოს. შესაძლოა, შეგეშინდეთ, რომ უარს იტყვიან თქვენზე თუ ეტყვით, რომ აივი გაქვს.

 

თქვენ პარტნიორს შესაძლოა შეეშინდეს აივის გადადების, მაგრამ, შესაძლოა არ იცოდეს, რომ ეფექტიანი აივ მკურნალობა აღნიშნულის პრევენციას ახდენს. განუსაზრელი ვირუსული დატვირთვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებამ, შესაძლოა სექსთან დაკავშირებული შფოთვები მოუხსნას პარტნიორს. აღნიშნული ბევრ წყვილს დაეხმარა ეგრძოთ, რომ ერთ-ერთის აივით ინფიცირებულობა არც ისე მნიშვნელოვანია.

 

უნდა იფიქროთ სამართლებრივ საკითხებზეც, კანონებზე, განსაკუთრებით, თუ არსებობს აივის გადაცემის რისკი.

 

დროის შერჩევა შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს. შესაძლოა, რთული იყოს აივზე საუბარი მაშინ, როდესაც ურთიერთობა ახალი დაწყებული გაქვთ, მაგრამ აღნიშნულის გაზიარების დროში გადადებამ, შესაძლოა მოგვიანებით პრობლემები გააჩინოს. ზოგ ადამიანს უმარტივდება, თუ პირველი კონტაქტი ვირტუალურია (online) და არა პირისპირი.

 

სამსახური

 

როგორც წესი, თქვენ დამსაქმებელს არ ესაჭიროება თქვენი აივ სტატუსის შესახებ ინფორმაციის ქონა - აღნიშნულს არ აქვს გავლენა თქვენი სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობაზე.

 

არალეგალურია, აივით ინფიცირებულ დასაქმებულს (ან პოტენციურ დასამქბეულს) დამსაქმებელი დისკრიმინაციულად მოექცეს.

bottom of page